Lost

Umistelige menneskerettigheter

I FNs Verdenserklæring står det at våre menneskerettigheter er umistelige. FN retter likevel en streng pekefinger mot oss her i Norge, fordi vi i dag fratar rettighetene til våre egne borgere. En stor del av befolkningen får menneskerettigheter vekslet inn i brukerrettigheter hver dag og lever i et samfunn med diskriminerende barrierer, holdninger, strukturer og praksis.

FN kritiserer Norge for å bryte menneskerettighetene våre den dagen vi trenger assistanse, hjelpemidler, tilgjengelighet og tilgang til offentlig transport, kulturliv, skole, utdanning og arbeid. Vi kritiseres for å frata vårt eget folks rett til selvbestemmelse. FN mener at Norge derfor må inkorporere funksjonshemmede-konvensjonen i menneskerettsloven for å endre dette.

Funksjonshemmede-konvensjonen kan vi laste ned og lese her. Dokumentet er ratifisert av Norge, men vi har ikke klart å gjøre det gyldig, slik at det faktisk sikrer oss selvsagte rettigheter som å bo der vi vil bo, med den eller de vi selv ønsker å bo med, den dagen du, jeg eller våre barn får en funksjonsnedsettelse. For at konvensjonen skal gjelde over andre lover og praksis i Norge må den inkorporeres i menneskerettsloven. Først da vil vi se et paradigmeskifte der samfunnet konstrueres ut ifra menneskerettigheter og ikke omvendt. Bli med å signere et opprop slik at våre folkevalgte tar det rette valget for vår framtid den 9. mars.

Signer oppropet for å ta inn CRPD konvensjonen i norsk lov her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *