Fylkesmannen tildeler kommunene midler til opplæringsformål i BPA.

Dette for å sikre arbeidsleder, ansatt og saksbehandlere og arbeidsgivere kjenner til god praksis og regelverk i BPA-ordningen.

I BPA-skolen tilbyr vi  kurs som kan dekkes av disse midlene.

 

«BPA-skolen ble etablert i 2013 for å bidra til at opplæring i BPA-ordningene blir tilgjengelig for alle involverte parter»

Hege Weimand Larsen

Søknadsfristen hos Fylkesmannen er omkring april hvert år, men varierer lokalt og kan noen ganger være mulig å søke om høsten.

Se mer om tilskuddet hos www.fylkesmannen.no

Søk etter: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

I søknadene bes dere om å legge ved kursprogram.

Ta kontakt her, for å få tilsendt våre kursprogram.

BPA-skolen sender faktura til kommunen når kurset er gjennomført av kommunens assistent(er) og/arbeidsleder(e).

Vi er opptatt av at alle personlige assistenter får lønn under opplæring, herunder i kurs. Det er en viktig sak for BPA-skolen å støtte opp om at BPA-ordninga fungerer etter intensjonen med en tydelig arbeidsleder som leder til sine assistenter. Samtidig som assistenter bruker sin rett og plikt til å lære seg  yrkesrollen med påfølgende plikter og rettigheter.

Vi mener at lønn under opplæringstiden, er viktig for å sikre dette og er glad det finnes tilskudd til opplæring.