Quiz om Independent Living – kanskje lærer du noe?

Vil du lære noe nytt i disse dager? Kanskje har du «tid til overs»? Eller har du hjemmekontor?  Er du assistent med en ny arbeidshverdag? Er du saksbehandler? Eller arbeidsgiver? Uansett, vi er i samme båt, selv om vi står i ulike situasjoner. Så kanskje en quiz kan holde motivasjonen oppe og viljen til å finne løsninger?

BPA-skolen får ikke holdt kurs med det første. Og det er sånn det må bli. Målet med quizen er å skape nysgjerrighet til prinsippene bak IL-bevegelsen, utforskertrang, samt å bidra til at flere av oss tør å ta eierskap til BPA som et verktøy vi trenger i samfunnet. Ja, til og med bidra til at vi våger å ta feil. For å lære.

Så, her er quizen. Lykke til!

 1. Hva betyr Independent living på norsk?
  1. Amerikansk livsførsel
  2. Uavhengig liv
  3. Selvstendige huseiere
 2. Hva menes det med å leve et uavhengig liv?
  1. At man slipper å forholde seg til andre mennesker, isolerer seg og kan dra på hytta når man vil
  2. At man bestemmer over seg selv, kan bo der man vil, med den man vil og har samme rettigheter og plikter som andre samfunnsborgere
  3. At man kan sette seg egne mål og ha mulighet til å nå disse, uavhengig av andres holdninger og barrierer i samfunnet.
 3. Hvordan og hvor oppstod Independent Living-bevegelsen?
  1. I USA, Med Ed Roberts, som startet en bevegelse, inspirert av  borgerrettighetskampen som hadde flere likhetstrekk med hvordan funksjonshemmede ble/blir utestengt og diskriminert i samfunnet.
  2. I Storbritannia – med Brexit ble det viktigere for alle å leve selvstendige liv. Særlig for folk med assistanse.
  3. I Frankrike – det var filmen De urørlige som startet bevegelsen fordi filmen både var skarp, rørende og morsom.
 4. Independent living-bevegelsens far uttalte i en dokumentar at «IL er et psykologisk konsept mer enn et fysisk konsept. Det å hjelpe andre har gitt meg mye større frihet til å hjelpe meg selv» . Hva mente han med det?
  1. Det betyr at dersom du hjelper meg, så hjelper jeg deg. Og så slipper man å spørre andre om hjelp.
  2. Det betyr at det finnes egentlig ikke barrierer i samfunnet. Det sitter bare i huet.
  3. Independent living handler om «peer-counseling», altså likepersonsarbeid, der man deler erfaringer  med andre i samme situasjon og gir hverandre muligheter til å gjøre hverandre selvhjulpne. Hele konseptet handler om å ikke la andre bli avhengig av din egen ekspertise/ferdigheter, men å myndiggjøre andre så de og kan leve selvstendige liv. Det handler om å sikre at alle forstår seg selv som naturlig sjef i eget liv, blant annet med personlig assistanse man tar kontroll over selv. Når samfunnet har vært konstruert på en måte som har brutt ned ditt selvbilde, vil det være nødvendig med forbilder, som har gått opp veien før deg og som kan gi deg begrepsapparat, erfaringer og redskaper til å leve fritt og uavhengig som andre samfunnsborgere.
 5. Independent Living-bevegelsen har flere prinsipper. Hvilket punkt hører ikke hjemme her?
  1. Av-institusjonalisering, av-medikalisering, av-profesjonalisering og av-tvang
  2. Avmakt, avstand og avlat på egne premisser
  3. Likepersonsarbeid, politisk maktoverføring, empowerment
 6. Hva har Bente Skansgård med Independent Living å gjøre?
  1. Skansgård dro til statene og besøkte flere av instituttene for Independent Living, før hun dro hjem til Norge med en modell for å sikre muligheten for å leve et selvstyrt liv med assistanse som følger personen ut av hjemmet og inn i samfunnet, fremfor å kun gis «i hjemmet».
  2. Skansgård startet sammen med flere andre kjente pionerer Uloba – hvis to første bokstaver står for Uavhengig Liv.
  3. Bente Skansgård overbeviste Sosialdepartementet (på den tiden) til å sette igang et prøveprosjekt om BPA, sammen med Norges Handikapforbund. Hun beskrev selv at flere måtte overbevises om at det ikke var «science fiction» å ta på seg et personalansvar selv når man trenger assistanse.
 7. Hva har skjedd med Independent Living bevegelsen etter at den nådde Norge? (flere tolkninger kan være riktige her)
  1. Folk har ikke kjennskap til det
  2. IL-bevegelsen har på et vis blitt redusert til å kun handle om BPA, der også BPA er blitt satt inn i en velferdsteknisk ramme som gjør BPA til noe mindre enn det var tiltenkt å være: nemlig et frigjøringsverktøy/likestillingsverktøy.
  3. De siste årene har flere organisasjoner (NHF, NHFU; NFU, FFO, Uloba osv.) løftet bredden i den politiske kampen om IL på et høyere og mer synlig nivå, slik at både BPA og andre samfunnsstrukturer (transport, skole, arbeidsliv mm.) kan bli «av-diskriminerende» og IL-bevegelsen større igjen.
 8. Hvilke lovverk tildeler man BPA, fra kommunen, i 2020?
  1. Helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven
  2. Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Se f.eks. Artikkel 19, b)
 9. Hva er det som gjør BPA til et verktøy som sikrer IL-bevegelsens premisser for selvstyrt liv?
  1. Man kan velge hvor man vil bo og kreve å få BPA der fremfor å bli tildelt en boform fra kommunen.
  2. Man kan reduserer antall ansatte til noen få man velger selv, eller eventuelt et stort team som er stabilt over tid ved behov for det.
  3. Man setter opp en arbeidsplan for når assistentene skal jobbe og sånn sett ha frihet til å velge når og hvor man vil ha assistanse.
  4. Man kan lære opp sine personlige assistenter selv, og evt. gi kurs som trengs for å sikre enkelte ferdigheter ifht. konkrete oppgaver som f.eks. rehabilitering/medisinering.
  5. Man kan sette seg egne mål for assistansen.
  6. Man kommer seg ut i samfunnet og bidrar til fellesskapet
 10. Hva skal til for å leve et fritt og uavhengig liv i 2020?
  1. Vi trenger frihet og fremkommelighet utenom kommunale grenser
  2. Vi trenger økt bevissthet i befolkningen om IL-bevegelsen og flere som forstår grunnlaget for BPA, universell utforming, mm.
  3. Vi trenger å se hverandre som likeverdige og likestilte samfunnsborgere som vil hverandre vel
  4. Annet

Fasit: Spørsmål 1 = 2, Spørsmål 2= 2 og 3, spørsmål 3 = 1, Spørsmål 4 = 3, spørsmål 5 = punkt 2 hører ikke hjemme, spørsmål 6 = 1,2,3 er riktige, spørsmål 7= ingen svar er feil, men er kun min tolkning av virkeligheten. Ta kontakt om du vil diskutere dette. Spørsmål 8= 1, Spørsmål 9= alle er rette, Spørsmål 10=1,2 og 3 og 4.

Kilder:

Ønsker du å lære mer om independent living, anbefaler jeg deg å søke opp dokumentarene «Ed Roberts – free wheeling» og «intervju med Bente Skansgård» på www.youtube.com, les CRPD– konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg kan du besøke nettsider og organisasjoner som selv har eierskap til Independent Living. Har du en rolle som politiker, assistent, arbeidsgiver, tillitsvalgt, tjenesteleder eller rådsrepresentant i kommunene, ta eierskap til IL-bevegelsen og se om dere kan jobbe ut bedre løsninger for å utnytte potensialet i samfunnet, i BPA, i folk med BPA, hos ansatte lokalt. Lykke til!

Selv har jeg lært mest om IL av å snakke med Kirsti Cath Dahle, som hadde eierskap og erfaring med å jobbe etter disse premissene selv. Jeg tror på dialog, diskusjon og felles referanser når vi skal forme BPA i fremtida.

Framtida

Det blir spennende å se om Norge de neste årene blir bedre på å løfte fram likepersonsarbeidet som grunnlag for god service og assistanse, der erfarne mentorer kan vise vei for både kommunale tjenestedesignere, saksbehandlere og nye søkere av BPA der arbeidslederrollen kan virke mindre «skremmende». Først må vi komme gjennom denne spesielle tiden og så må Utvalgsarbeidet lede frem til noen gode svar.

Ta vare på deg selv og skriv gjerne inn om du har tillegg eller rettelser i quizen. Takk 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *