Kirsti Cath Dahle (1960-2015)

Hun var en av de første i Østfold som fikk BPA og var en av få i Norge som både var arbeidsleder og arbeidsgiver for sine assistenter. Hun hadde tidligere jobbet i Uloba i mange år før hun startet et eget selskap som driftet BPA og drev med opplæring.

Likeperson og forbilde

Kirsti var en god og tydelig leder. Et forbilde for meg og mange som møtte henne i rollen som rådgiver, kursleder og arbeidsgiver i hennes eget firma – OptimalAssistanse AS.

page64image7280
Kirsti og Hege etter et kurs for NHF i 2014

«Ryggretterskolen»

Kirsti jobbet for å belyse det at mange trenger en «ryggretterskole» der man får tro på seg selv.

– Hvis ingen forventer noe av deg, hva skjer da med ditt selvbilde?

«Du må være sulten på ansvar» 

sa Kirsti til dem som vurderte å lede en BPA-ordning, og selv var hun svært sulten på å leve livet sitt på egne premisser. Les en spennende avisartikkel om Kirsti her.

Språklig påvirkning på samfunnets barrierer

Kirsti var opptatt av språkets påvirkningskraft for hvordan vi møter hverandre i samfunnet. Holdninger og språk henger sammen. Hun drev også siden Independent Living.

Kirsti var ikke opptatt av diagnose (jf. medisinsk forståelsesmodell av hva som skaper funksjonshemming), men av at vi alle har ulike evner og behov – oppsummert i begrepet «funksjonsulikhet» som jeg mener er et tankevekkende og godt ord. Samfunnet må ha rom for vår unikhet og ulikhet.

Kirsti i dialog med kursdeltaker

Assistentenes utdanning

Kirsti og jeg var enige om at personlige assistenter burde få økt mulighet til å utvikle seg i sin rolle. Vårt mål var å reflektere sammen med dere rundt BPA-rollene og skape en ny fagutdanning for assistentyrket.

Kirsti kalte sine assistenter for «flerfaglærte» i stedet for ufaglærte. Dette handler også om respekt og holdninger i ordvalgene våre.

Assistentyrket er definert som et serviceyrke innen et tradisjonelt helse- og omsorgsfelt, der mange forventinger og rammer skal på plass. Mange dilemma og veivalg dukker opp og det var utrolig givende å få jobbe med disse spørsmålene sammen med Kirsti (og kursdeltakere).

Overordnet handlet målet om å bidra til at BPA blir et optimalt verktøy for den som har ordninga i sitt liv med assistenter som trives og har en god arbeidssituasjon.

Disse målene jobber vi fortsatt for å nå i BPA-skolen.

Kirsti er fortsatt en stor inspirasjon for opplæringa og måten vi møter hverandre gjennom BPA-skolen. Når jeg tenker på Kirsti så retter jeg meg også et hakk i ryggen! – Takk for alt, Kirsti.