BPA-skolen

Det grønne eplet er vår logo. Symbolikken er liv, lære og verdien i å etablere noen universelle sannheter om BPA. Livet er her og nå, det eies av hvert enkelt menneske som skal lede sine personlige assistenter i å utføre sine oppgaver på en god måte.

Læren kan først og fremst skje mellom arbeidslederen og assistentene i de rammene de gis av kommunen og arbeidsgiver. Samtidig kan vi gjennom BPA-skolen gi en arena for utforskning og erfaringsutveksling.

Vi ønsker å være med på å samskape gode BPA-ordninger for alle involverte parter. Det kan handle om myndighetenes føringer, regelverk, kulturen på arbeidsplassen, verdiene hos arbeidsgiver, konsesjoner, vedtak, ledelse, arbeidstidsordninger, relasjonelle forhold, etiske spørsmål og mye mer!

På kurs forstår og utfordrer vi oss selv og feltet vi er i. Vi skriver i dag en erfaringsbasert fagbok om BPA for alle, som er utsatt inntil utvalget som skal forbedre BPA-ordninga er ferdige med sitt arbeid i 2021.

Organisasjonsnummer 912055191

Våre kursledere og samarbeidspartnere


Hege Weimand Larsen, rektor hos BPA-skolen

Hege Weimand Larsen: – Jeg startet BPA-skolen i 2013 med mål om å bidra til at alle får god opplæring og økt mulighet til å samarbeide godt i BPA-ordningene. 

Har jobbet tidligere i åtte år som personlig assistent og i hjemmebaserte tjenester. Har en bachelorgrad i personal, – arbeids, – og organisasjonspsykologi (2006) og en mastergrad i «funksjonshemming og samfunn» med fokus på BPA-ordningen i masteroppgaven (2010).

Jeg har lenge vært opptatt av opplæring og erfaringsutveksling i BPA. Mine første BPA-kurs holdt jeg internt for Norges Handikapforbund som organisasjonskonsulent i 2011. Der inviterte jeg med meg Kirsti cath Dahle, som selv hadde BPA og kunne vise vei for andre.  Jeg lærte mye i perioden jeg jobbet i NHF, som gjorde meg rustet til å ta på meg en ny oppgave i 2013.

BPA-skolen ble startet opp i 2013 og jeg har siden holdt kurs og foredrag for arbeidsledere, assistenter, politikere, ledere og saksbehandlere. Jeg blir svært motivert av de gode tilbakemeldingene og at mange ønsker samarbeid og mer opplæring. Jeg lærer mye selv av dere jeg møter på veien!

BPA-skolen inngikk et samarbeid med Kirsti Cath Dahle i OptimalAssistanse AS i 2014, etter at vi hadde gjort et prosjekt sammen i hennes firma. Kirsti var en god mentor for meg. Kirsti gikk bort i 2015. Vi hadde ambisjoner om være med på å utvikle BPA-opplæringa i Norge, noe som BPA-skolen fortsatt strekker seg mot, sammen med flere andre samarbeidspartnere. Kirsti hadde kloke tanker vi bygger videre på. Les vår minneside om Kirsti Cath Dahle her.

Samarbeidspartnere

Fagforbundet

Prøv gratis e-læring i BPA eller delta i Fagforbundets fylkesregionale BPA-kaféer og digitale fagseminarer der du bor denne våren! Fagforbundet har dessuten BPA- dialogkort som du kan bestille på nettet. Disse har vi vært med på å utvikle sammen med Drude Berentsen, Marianne Skattum i tillegg til Marte Saugestad i Fagforbundet.

Lytt til Fagprat – en podcast for medlemmer i Fagforbundet. Marte Saugestad intervjuer Hege W. Larsen i en podcastepisode om BPA her

 

Kursledere og samarbeidspartnere

Marianne Skattum

Marianne er daglig leder i Omsorgsjuss AS og kursholder på flere av saksbehandlingskurs som Omsorgsjuss leverer. Hun er jurist og har i mer enn 20 år arbeidet med helse- og omsorgsrett og forvaltningsrett som sitt spesialområde. Hun har i flere år arbeidet som rådgiver i Sosial- og helsedepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet, der hun bl.a. hadde ansvaret for regelverk om BPA. Hun har holdt kurs om saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, herunder spesialkurs om BPA i en årrekke. I 2017 utviklet vi et nytt kurs i saksbehandling sammen.

Marianne er en saklig, tydelig, rettferdig og morsom kursleder, som det er utrolig givende å samarbeide med. Marianne skal nå lede et offentlig utvalg som skal forbedre BPA-ordninga mot oktober 2021.

Ørjan Grut

Ørjan er en erfaren og trygg arbeidsleder for sine personlige assistenter. Han får gode tilbakemeldinger fra både samarbeidspartnere og kursdeltakere i BPA-skolen. Han kan vise vei for «ferske» arbeidsledere med sin lange erfaring med å ha BPA i eget liv. Ta kontakt om du ønsker kurs med Ørjan.
 
Ørjan forteller dette om selv:
Nakkeskadd (komplett C-5, C-6) i 1999. Begynte så smått med personlig assistanse (BPA) i 2001 via Uloba.
 
I begynnelsen hadde jeg både hjemmetjenesten og brukerstyrte assistenter. De siste 13-14 årene har privat nattevaktjeneste og Uloba sørget for at min tilværelse i dagliglivets/kveldstids Norge, er helt innenfor det jeg forventer av livet.
 
Har nå ca 60t. i uken, som jeg har lært meg å disponere selv via erfaring og kursing (Uloba).
 

Dette er ikke noe som bare ramler fiks ferdig på plass helt uten videre, men krever mye av din oppmerksomhet den første perioden. Hvor lang tid du som ny arbeidsleder bruker er umulig å si på forhånd, men et åpent sinn og mye tålmodighet er et bra utgangspunkt.

 
Lever vanligvis et aktivt liv med få begrensninger, hvis vi ser bort fra elektriske rullestolers fysiske blokkeringer i samfunnet. Men vi kan som regel kjøre rundt/over/under, hvis det er det som må til for å nå målet.
 
Sjøen for alle
 
Jeg sitter forøvrig som Styremedlem i foreningen Sjøen for  Alle. Vi har en spesiallaget båt som frakter rullestolbrukere på tur i indre Oslofjord hele sommeren – ingen jolle med andre ord. Båten tar 25-30 rullestolbrukere + ledsagere, så det er nok å henge både fingrene og tiden i.
 
 
 
Har også sittet de siste 12 årene i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Bydel Gamle Oslo, er nåværende periode med som Varamedlem.

Vil anbefale alle som har ambisjoner eller ønsker om et tilnærmet fritt liv, til å søke BPA hvis dere kan. Skal se man går fra å være bruker (vet det ikke er bare-bareEmoji), til plutselig å være en ressurs.

Bilde fra saksbehandlerkurs i 2019
Inger Lise Martinsen

En trygg og erfaren arbeidsleder som vi er så heldige å ha som veileder i BPA-skolen fra 2021. Inger Lise har hatt BPA siden 1998, har to barn og var den første som fikk ordningen i Tynset. Inger Lise deler raust av sin erfaring med å leve et liv med BPA. «Jeg opplever at assistentene er blitt en del av min identitet» sier hun – Og mer om dette kan du høre om i vår video-samtale som ligger ute på youtube fra og med 21.11.2021.

Inger Lise kan delta i våre kurs og veilede arbeidsledere i rollen sin. Send oss en e-post om du ønsker å snakke med Inger Lise.

Anne Elisabeth Frogner
Har mange års erfaring som medarbeidsleder i en BPA-ordning.

Anne mener relevant og metodisk opplæring om BPA er viktig og helt nødvendig for å lykkes i rollen som arbeidsleder og for å utvikles i rollen som personlig assistent. Anne er utdannet sosionom.

– Årlige oppfølgingskurs og workshops burde vært obligatorisk, sier Anne.

Anne innehar god kunnskap om relevant regelverk og alternative arbeidstidsordninger. Hun har ledet et team på 8 assistenter i flere år sammen med hovedpersonen som har assistenter i sitt liv. I BPA-skolen holder Anne kurs for personlige assistenter og arbeidsledere. Hun har svært gode evalueringer fra deltakerne! 

Morten Andresen

Morten Andresen er Hovedverneombud i Uloba. Han jobber som personlig assistent, og har gjort det i 21 år nå. Det er ikke mange i Norge med så lang erfaring og vi er glad for å ha Morten med på laget.

Morten holdt sitt første kurs 15. juni 2021 i anledning digital markering av dagen for personlige assistenter i Fagforbundet.

Morten er en dyktig og kunnskapsrik foreleser på tema som HMS og arbeidsrettslige spørsmål i BPA-ordningen. Morten har mye erfaring og humor som krydrer kursene med liv.

Birthe Lundestad Høier

Kursleder og faglig samarbeidspartner for BPA-skolen. Tidligere personlig assistent, hjelpepleier og siden utdannet vernepleier, med bred erfaring fra både skole, miljøarbeid, opplæring av assistenter i skole og familieveiledning. Jobber med endringsprosesser i dag i selskapet Mentoris. Har god kapasitet til å finne løsninger i et felt uten oppgåtte stier. Birthe kan i tillegg til å holde kurs, reise ut og veilede.  Birthe har en etisk ryggrad som inspirerer til godt samarbeid!

Anne Berit Olsvik

Anne Berit Olsvik er Business & Empowerment Mentor. Hun er kjent for sin inspirerende kommunikasjon, kvalitetsbevisste ekspertise og resultatorienterte fokus. Hun driver Powerful YOU og er spesielt interessert i menneskers individualitet og potensialet den enkelte har til å utnytte sine ressurser på best mulig måte.

Anne Berit er tydelig og engasjert: – Jeg trives veldig godt med å motivere mennesker til å ta ledelsen i eget liv og med å støtte dem i deres utvikling mot nye resultater.

Hun tilbyr foredrag, workshops og individuell veiledning innen personlig utvikling, selvledelse og kommunikasjon.

Stian Orm

Konsulent for autismekonsult. Har tidligere jobbet med undervisning hos høgskolen i Østfold, og Åsebråten barne – og ungdomspsykiatriske klinikk.

Stian har fått Benedictes minnespris for sitt arbeid med å øke kunnskapen om autisme og Aspergers. Stian har utdanning i psykologi med fordypning i utviklingspsykologi og spesialpedagogikk som støttefag. Stians faglige interesser er spesielt i kognitive forklaringsmodeller for autisme og deres implikasjoner på sosial samhandling, metoder for å øke sosial kompetanse og selvforståelse hos barn og unge med autisme og det “autistiske perspektiv” i utformingen av tiltak og tjenester. Stian har en unik kompetanse som du kan benytte deg av i kurs med fokus på tematikk som skole, oppvekst og mestring.

Merete Aasen 

er en sprudlende og klok arbeidsleder med eget foretak «Språk og Sprell». Hun har ønske om å hjelpe andre arbeidsledere med å dele erfaringer fra å ha en BPA-ordning i eget liv.

Du kan lese mer om henne i korona-bloggserien vår her.

Merete Aasen

Merete Aasen på sitt kontor smiler til kameraet

Send oss en e-post om du ønsker en prat med Merete!

Wenche Horn har også mye drivkraft og vilje. Hun har tidligere vært intervjuet i BPA-skolen om pandemien og du vil snart bli bedre kjent med henne i en ny podcast hos oss. Kommer i april!

Wenche og assistenten Nils Bernt på tur i sola

Lenas nye blogghjørne!

Lena Bjelland Pedersen har nå en ny bloggpost hos oss. Hun er tidligere intervjuet av BPA-skolen og vant en skrivekonkurranse i februar. Etter dette har hun sendt oss flere tekster som vi er glad for å publisere i en ny fast bloggspalte. Lenas nye BPA-blogghjørne her!

Lena har et aktivt liv med BPA

Brannvern og smittevern kan også bestilles som kurs i BPA-skolen

Line Holtberget er rådgiver i Stiftelsen Norsk brannvernforening. Holder skreddersydde brannvernkurs som passer for BPA-ordninger. Viktig del av HMS-arbeidet i BPA og kursleder brenner virkelig for temaet! Line kan holde en del av BPA-kurs lokalt i flere av modulene våre. Line bruker 2 timer på å gi en innføring i brannvern. Line er utrolig dyktig, engasjert og faglig sterk, med erfaring fra både brannvern og beredskap i brannvesenet.