Om BPA før og etter 67

Snakk om BPA – enten du har rett til BPA eller ikke.
Snakk om BPA – enten du har fylt 67 år eller ikke
(gitt at du har (fått) et assistansebehov
som du vil ta ansvar for å organisere selv).

Hvis du ønsker å rekruttere og lære opp dine personlige assistenter i din egen BPA-ordning, så snakk om det med din kommune.

Fordi:

BPA skal tildeles uavhengig av din alder, diagnose eller kjønn –
BPA kan alle søke om etter helse- og omsorgstjenesteloven, men er avhengig av saksbehandlerens
skjønn.

Nå som mange er enige om at alder ikke skal være et diskrimineringsgrunnlag i retten til BPA (og flere tar til orde for at også rettighetsfestingen i pasient- og brukerrettighetsloven bør sikre alle over 67 den samme rett til BPA, som de som har hatt BPA i tiden før de fyller 67 nå får)

– så vil jeg minne om at nettsiden www.snakkombpa.no er laget for å gjøre ALLE søkere og ALLE saksbehandlere oppmerksomme på at ALLE har en rett til å SØKE om BPA, selv om de ikke har rett til å KREVE BPA. Alle kan med andre ord snakke om BPA som løsning for sin assistanseordning.

Vi håper verktøyet blir tatt i bruk der det er nyttig, for å avklare om du har behov for, vilje og evne til å lede din BPA.

Og alle har rett til å medvirke i sin egen sak i fht. om BPA er riktig for en selv, uansett om det er oppfylt krav i Pasient- og brukerrettighetsloven eller ei.

Så, fortsett å snakk om BPA. Og gratulerer til alle som vil få en sterkere rett til å beholde retten til BPA etter fylte 67.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *