Møt Jon Våken, lillebroren til Jon Blund

I anledning FNs internasjonale dag for mennesker med funksjonsnedsettelser, den 3. desember, vil vi at du skal møte  broren til Jon Blund. Hans navn er Jon Våken.

Selv om Jon Blund i mange tiår har opplyst om alle barns rettigheter, slik at alle skal få sove godt om natten, så har det hatt motsatt effekt på broren. Jon Våken har nemlig sett at mange fortsatt trenger å få gjennomført sine rettigheter, som andre har kunnet sove på.

Konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble iverksatt for ti år siden, og ratifisert av Norge i 2013. De første rapportene er sendt til FN om hva vi har oppnådd, men fortsatt må mye gjøres.

Jon Våken har lest FN-konvensjonen og laget en kalender med 24 av artiklene.

 1. Retten til Liv Artikkel 10
 2. Helse Artikkel 25
 3. Personlig mobilitet Artikkel 20
 4. Statsborgerskap og bevegelsesfrihet Artikkel 18
 5. Frihet og personlig sikkerhet Artikkel 14
 6. Likhet for loven og tilgang til rettssystemet Artikkel 12 og 13
 7. Retten til selvstendig liv, være en del av samfunnet Artikkel 19
 8. Kvinner og barn med nedsatt funksjonsevne Artikkel 6 og 7
 9. Likhet og ikke-diskriminering Artikkel 5
 10. Vern om personlig integritet Artikkel 17
 11. Ytringsfrihet, meningsfrihet, tilgang til informasjon Artikkel 21
 12. Bevisstgjøring, artikkel 8
 13. Respekt for privatlivet Artikkel 22
 14. Respekt for hjemmet og familien Artikkel 23
 15. Tilfredsstillende levestandard og sosial beskyttelse Artikkel 28
 16. Habilitering og rehabilitering Artikkel 26
 17. Utdanning Artikkel 24
 18. Arbeid og sysselsetting Artikkel 27
 19. Deltakelse i kulturliv, aktiviteter, fornøyelser. idrett Artikkel 30
 20. Deltakelse i det politiske og offentlige liv Artikkel 29
 21. Tilgjengelighet Artikkel 9
 22. Risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner Artikkel 11
 23. Frihet fra tortur/nedverdigende behandling (m.m) Artikkel 15
 24. Frihet fra utnytting, vold og misbruk Artikkel 16

 

Med hvilke virkemidler sikrer menneskerettighetene i dag?

Hvis du ble tildelt en menneskerettighet hver dag, gjennom en adventskalender bestående av 24 luker, hvilken rettighet ville du da sikret deg først? Tar du noen rettigheter mer som en selvfølge enn andre? Tar du for gitt at andre har disse rettighetene? Hvordan kan du og jeg sikre at alle har like muligheter?

I Norge er har forpliktelser overfor konvensjonen. Vi har blant annet et antidiskrimineringslovverk, IA-avtaler, krav til universell utforming i samfunnets offentlige bygg, teknologisk utvikling, samhandlingsreformer, mens blant annet interesseorganisasjonene driver holdningsarbeid.

Mange kamper kjempes om igjen. Det er viktig å ikke sovne.

– Hvis alle skal ha like rettigheter, bør vi se til alle virkemidlene som kan sikre disse menneskerettigheter lokalt og nasjonalt, der vi bor. Vi bør utvikle tjenestene våre og sikre et godt menneskesyn, der hver June og Jon kan være med på å opplyse hverandre. Med enda sterkere forpliktelser på tvers av sektorer kan vi forankre ideologien i større grad enn før. – Kanskje?

Så Tenn din lykt, trykk på lenken  og les Konvensjonen. Bli kjent med rettighetene. Det er årets kalendergave.

Ha en strålende feiring og god protest, til deg som deltar i markeringer av FN-dagen 3. desember 2018!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *