Kurs hjemme, hos arbeidsgiver eller i kommunen?

Alle kurs kan bestilles lokalt til din BPA-ordning, fra leverandører og kommuner og deg. Kontakt hege@bpa-skolen.no eller ring 930 18 995

Vi har flere kursmoduler for alle aktører.

  1. Assistentkurs er bygget opp med moduler som varer 1 dag hver.
  2. Arbeidslederkurs er bygget opp med moduler som starter med 2 dager. Deretter 1 dag pr modul og veiledning ved behov.
  3. Saksbehandlerkurs er bygget opp som 2 dagers kurs, men kan gis over 1 dag ved erfarne saksbehandlere som kjenner BPA noe fra før av.

Vi kan skreddersy våre kurs

Vi syr sammen kurset etter behov lokalt. Fra 1 til 30 deltakere. Fra felleskurs til tematiserte kurs, med ulik lengde og rekkefølge. Jo mer detaljert bestilling, jo bedre blir opplæringen!

Rapport

Våre kurs avrundes med en rapport til bestiller og aktørene som har deltatt. Dette bidrar til å avdekke videre opplæringsbehov, andre lokale forhold som bør endres eller forbedres samt styrker og muligheter for veien videre.

illustrasjon - snakk om BPA
Gratis opplæring?

Med midler fra Stiftelsen Sophies Minde har vi laget et gratis testverktøy for alle søkere, saksbehandlere og nye arbeidsledere som vil lære om BPA, på www.snakkombpa.no

Prøv gjerne ut gratis e-læring i BPA eller BPA- dialogkort som vi har vært med på å utvikle sammen med og for Fagforbundet.

Fagboka vår om BPA er utsatt, grunnet det offentlige utvalgsarbeidet som nå skal forbedre BPA-ordninga og som ledes av medforfatter Marianne Skattum.