Lenas blogghjørne: – Vi bytter på lederrollen

Lena i barnedåp med assistenten, Ole.

Samarbeid og tillit

Lenas blogghjørne finner du her. I denne bloggen skriver Lena dikt og andre tekster til BPA-skolen, som Hege i BPA-skolen kommenterer. Sammen håper vi at vi kan bidra til å løfte fram muligheter med BPA-ordninga. Kommenter gjerne om du vil.

Lena har sendt oss en ny tankevekkende tekst som gjør oss bevisste på at BPA nettopp er personlig assistanse, der arbeidsleder kan velge å forme rollen til assistenten på egne premisser. Der det å overføre kontrollen til assistenten på dager der det er nødvendig, er mulig om man har tillit. Diktet følges opp med kommentarer fra BPA-skolen om forskjellen på det som kalles «lært hjelpeløshet» og tillitsbasert maktoverføring

BPA

En jobb.
Eller et vennskap?
Vi er
EN arbeidsleder.
Og EN assistent. 

BPA
Er et yrke bestående av så mangt. 

Et yrke med verdighet.
Et yrke der en arbeidsleder, for leve et mer selvstendig liv,. 

Fordi en assistent, er villig til å yte å gi av seg selv. 
En assistent gir andre et mer meningsfylt liv. 

Arbeidsleder og  Assistent. 
En arbeidsleder kommer med ønsker og behov, og en assistenten yter sitt beste uten å bli utnyttet.
De skaper tillitt og forståelse seg imellom.
De skaper gjensidig respekt. 
Og de skaper et vennskap som er «mer» enn bare en jobb. 

De skaper forståelse og en kjemi, som er så stor at arbeidslederollen 
JA , den bytter de på. 

JA, de kjenner til reglene og de kjenner til arbeidsmiljøloven. 
De har mange års erfaring. 
Likevel så bytter de på rollene når det trengs. 

Hvem som er sjefen for denne dagen, vet ingen av dem, før jobben starter. Da er det helsa som forteller, hva som er mest fornuftig å forholde seg til.
Rollene kan også byttes under ei vakt.
Jada, det lar seg gjøre. Bare en blir enig under en god samtale.
På forhånd. 

De skaper noe mer enn bare en «arbeidsplass» med dette. 

De skaper trygghet for seg selv og sine nærmeste.

Men mest av alt så kjenner de på kjemien. 
En kjemi der rollene blir «visket» bort. Der hverdagen er i fokus og ikke jobben. 

Hvem som er leder spiller vel ingen rolle?
Eller gjør det, det?
Så lenge de begge er enige i,
At dagen skal være så god som mulig.
For dem begge to. 

Lena Bjelland Pedersen

Lena har et aktivt liv med personlig assistanse i.

Hvordan kan vi forstå disse rollene som Lena beskriver i diktet?

«En rolle defineres som summen av de normer og forventninger som knytter seg til en bestemt oppgave, stilling, relasjon eller gruppe i samfunnet»

Store norske leksikon

Lena treffer en relasjonell nerve som kan være synligere i enkelte BPA-ordninger enn i andre; nemlig balansen mellom ledelse, samarbeid, maktbalanse og medvirkning fra assistenten. 

Hvordan kan Lena gi assistenten mer makt, uten å miste egen stemme, selvbestemmelse eller rollen som leder?

BPA-skolen
Assistent Ole har lært medisinske prosedyrer hos Lena

Lært hjelpeløshet versus tillit og samarbeid

Lena har en BPA-ordning der hun velger å gi fra seg kontrollen i enkelte situasjoner der helsen gjør det nødvendig. Hun har tillit til sin assistent og de snakkar sammen før og etter situasjoner det er nødvendig at han tar over styringa. Det er nok et viktig verktøy for å avklare forventninger. Hun er fortsatt lederen selv om assistenten styrer enkelte dager og situasjoner.

Refleksjonsoppgaver

A) Reflekter gjerne over forskjellen på «å bli fratatt makt over seg selv» og det å selv velge «å gi fra seg styringa» på egne premisser/ innenfor selvvalgte rammer.

B) Vi kan også ta en titt på hva «lært hjelpeløshet» handler om og sammenligne det med diktet til Lena for å se forskjellen bedre.

Lært hjelpeløshet handler ofte om at den som «skal hjelpe» en annen har et menneskesyn, holdninger og rolleforståelse som står i veien for selvbestemmelse, selvutvikling og selvledelse. 

Hva skjer med oss hvis vi møter mye motstand på det vi ønsker å bli hørt på, i møtet med «hjelpeapparatet»? Jo, da kan man faktisk avlæres ferdigheter som å mestre selv og det å bruke egen stemme – man kan til slutt opp. Dette kan, ikke overraskende, påvirke egen selvtillit, selvfølelse og evne til å fungere. 

Bilde av en mørklagt person med hodet liggende i hendene sine, sittende på en stol. Omkring figuren finner vi nedsettende ord som "broken, useless, weak, alone, incompetent"
Lært hjelpeløshet kan føre til depresjon (Store medisinske leksikon)

Mer om psykologiens studier av lært hjelpeløshet finner du her. 

Til og med når situasjonen endrer seg og vi får en reell mulighet til å oppnå det vi ønsker, kan vi ha gitt opp og resignert. Vi har lært at det ikke nytter. Vi er tillært en hjelpeløshet.

Hva kan føre til lært hjelpeløshet?

Her er en liste over vanlige feil en kan gjøre når en skal hjelpe, assistere eller veilede et annet menneske:

•Fokus på utfordringer, fremfor egenmestring hos hovedpersonen

•Tar beslutninger på vegne av den andre

•Tillegger ikke hovedpersonens meninger verdi

•Hjelperen tar over ansvar i personens liv

•Hjelperen gjør oppgaver som en selv kan klare

•Hjelperen «synes synd på bruker» og undervurderer ham/henne.

•Hjelperen tror at hen er den eneste i verden som kan hjelpe denne personen

Kilde: presentasjon av Jon R. Skotte og Asle Dal, Norsk Fagforum

BPA er bra!

Heldigvis er BPA er verktøy som gjør det naturlig at den som har ordninga har makten til å bestemme over seg selv og assistansen. Assistentens rolle blir til i samspill med arbeidslederen. Kan vi si at BPA-ordningas natur gjør det nærmest umulig å bli lært hjelpeløs?

En sort bakgrunn med en fargerik ordsky formet som en knyttneve: empower, let go, break out, set free, expand, transform, transcend osv.
Independent living-bevegelsen har vist vei ut av lært hjelpeløshet

Hvis vi skulle bruke Lenas tekst som utgangspunkt for å skrive noe om det motsatte av lært hjelpeløshet, når man likevel gir fra seg kontrollen, kunne det ha sett slik ut?:

Alternativ til å miste kontrollen, men å velge å samarbeide om ledelsen:

  • Arbeidslederen har tillit til at assistenten kjenner henne godt nok til å gjøre det beste valget når hun ikke kan vise veien selv
  • Arbeidslederen vet at assistenten tillegger hennes meninger høy verdi
  • Assistenten tar ikke over mer ansvar i personens liv, men får tillit til å gjennomføre det som er mulig å få til ut ifra situasjonen/dagsformen
  • Assistenten gjør oppgaver som personen normalt sett kan gjøre selv, men som er viktig å ta over når det er behov for avlastning
  • Assistenten synes ikke synd på arbeidslederen eller undervurderer henne, men tar på alvor det hun delegerer til ham og tilpasser seg situasjonen.
  • Assistenten vet at deres relasjon og tillit er viktig for at samarbeidet fungerer, men overvurderer ikke egen rolle til en overordnet rolle
Vi kan lære av hverandre!

Skriv til oss

Kommenter gjerne øverst i saken om du har innspill eller vil diskutere dette. Har du tanker og erfaringer med BPA som vi andre har godt av å vite om? Vi er opptatt av å lære av hverandre. Ta kontakt om du har kommentarer til denne bloggpostene eller om du vil skrive en tekst selv. Vi kan også intervjue deg om du ønsker det. Kontakt Hege på 930 189 95 eller hege@bpa-skolen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *