Bilde av tablet og bøker

Nettkurs 2020

Her finner høstens nettkurs!

Hva med de gode, gamle – lokale kursene? 
Kommunen eller BPA-leverandør kan fortsatt bestille kurs for egne ansatte og arbeidsledere. Kurset gjennomfører vi i Teams med inntil 30 deltakere. Tilskudd fra Fylkesmannen dekker utgifter til opplæringen. Priser for våre lokale nettkurs:

20.000,- for 1 kursdag*

30.000,- for 2 kursdager*

40.000,- for 3 kursdager*

*Oppgitt priser gjelder ved én foreleser. Ved behov for 2 forelesere (f.eks. ved kurs i smittevern, brannvern etc.) vil det tilkomme en pris på 10.000,- pr. kursdag.

Våre kursmoduler:

Arbeidslederkurs:

Kursmodul 1 om i etablering av BPA og daglig drift, rettigheter, plikter, HMS, ledelse og kommunikasjon.

Kursmodul 2 med fordypning i arbeidsledelse, samarbeid, risikoanalyse, etiske dilemma, kultur på arbeidsplassen og konfliktforebygging.

Kursmodul 3 for arbeidsledere er et fordypningskurs med erfaringsutveksling mellom flere BPA-aktører.

Kursmodul 4 er et kurs for medarbeidsledere og fungerende arbeidsledere i BPA-ordninger.

Assistentkurs:

Kursmodul 1 for assistenter er et grunnkurs i BPA-ordningen, rolleavklaring, samarbeid, lovverk, rettigheter og plikter i yrket.

Kursmodul 2 for assistenter i kultur på jobb, etiske dilemma, motivasjon og kommunikasjon med arbeidsleder og -giver.

Kursmodul 3 for assistenter med erfaringsutveksling, gruppearbeid, etiske dilemma, rettigheter og plikter.

Kursmodul 4 er et kurs for assistenter som har en administrative oppgaver/et faglig ansvar for deler av BPA-ordninga.

Felleskurs:

Kursmodul 5 for arbeidsledere og assistenter er et kurs med fokus på felles forståelse og lojalitet, lederskap og verdisett

Kursmodul 6 er et kurs som handler om smittevern og førstehjelp i BPA.

Kursmodul 7 er førstehjelp og brannvernkurs, fokus på HMS, beredskap, samarbeid og sykemeldingsoppfølging.

Kursmodul 8 er et kurs for de som jobber med motivasjon og grenselandet mot tvang og makt i BPA.