Fagdag for personlige assistenter ble vellykket!

Evalueringene fra fagdagen i Hordaland hos Fagakademiet viser at deltakerne er svært fornøyde med dagen. Fagforbundet fikk også vervet noen nye medlemmer.

Bildet kan inneholde: 4 personer, folk som sitter og innendørs

Uten å bli for høy på pæra så tror jeg interessen for fagdagen i seg selv bidrar til at folk er takknemlige og tilfredse med både min og de andres innsats i går.

Bildet kan inneholde: tekst
Evalueringene viser et snitt på 5.5 i evalueringene av fagdagen

Jeg vil dele noen flere tanker om opplæring.

Disse evalueringene og møtene med asisstenter rundt om i landet (men også arbeidsledere) forteller meg mye om at mange personlige assistenter er svært sultne på økt innsikt i rollen sin, regler, etiske forhold ved jobb og mye mer.

Hva skal vi gjøre for å skape en god plattform for kompetanse til både ansatte og arbeidsledere?
I tillegg til den brukerstyrte personlige opplæringen, kan mange ønske noe overordna som definerer yrkesryggraden.

Skal kurs løftes frem som noe obligatorisk, eller skal Fagakademiet og Fagforbundet fortsette med gratis fagdager for de som vil ha det, når arbeidsgiver ikke tilbyr kurs?

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
RO, Godt liv og BPA-skolen er noen av de som tilbyr kurs for assistenter i dag.
Men ikke alle gir kurs og faglig påfyll til sine personlige assistenter (les: arbeidsgiver).

Vil BPA som ordning alltid «se med argusøyne» mot opplæring og faglighet, siden B handler om tiltro til brukerstyring? Eller vil flere enn meg og noen til, snart nå begynne å ta til orde for at BPA utfordrer oss til å både brekke om tradisjonell opplæring i helse og omsorg så vel som å skape nye veier for serviceyrkets grenser inn mot medisinskfaglige oppgaver og helhetlige forståelse av jobben? Der BPA i alle sine former og farger kan rammes inn i moduler og kurs eller kanskje fagskole?

Bildet kan inneholde: 2 personer, folk som sitter og innendørs

BPA er jo ikke bare én form for assistanse lenger. BPA er for alle. Den som leder selv. Den som ikke leder selv. Den som har rehabilitering i sin hverdag. Den som trenger minst en ansatt som kan noe om inviterende praksis vs tvang og makt. Den som trenger ansatte med noe medisinkurs til de som ikke trenger det og kan administrere selv. BPA er så fargerikt!

Og en ting er sikkert. Assistentene vi møter på fagdager, som stiller opp der uten å få lønn for tiden de er der og heller ikke får mer lønn for tilegnet kompetanse i andre enden… Ja, de er sultne, innsiktsfulle, fleksible, flerfaglige, erfarne, modige, respektfulle og vil bidra til å sikre god BPA for den som har denne ordninga.

Da tar det tid før man våger å rope ut om at «jeg vil ha mer eierskap til min egen rolle». Særlig hvis det kan oppfattes som et maktkamp med den som skal lede selv. Derfor må all opplæring handle om hva BPA er i kjernen av forståelsen vår og i all dialog om rettigheter.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Dette syns jeg vi mestrer godt sammen og jeg håper flere vil ja tro på at dette kan gagne alle parter. Og jeg håper likevel at andre også utfordrer idéen om mer obligatorisk opplæring fordi man i verste fall kan spore av eller trå opp feil sti.

Samarbeid og dialog med flere aktører i feltet bør kunne føre fram mot enighet og felles forståelse for opplæringsbehov og muligheter.
Opplæring for arbeidsleder er dessuten noe som henger nært knytta opp til dette temaet.
Alt henger sammen med alt.

Håper flere vil føle seg inspirert til å diskutere hva slags og hvor mye opplæring assistenter i BPA-yrket bør ha mulighet for å få.
En langsom og lavmælt, fåmælt kjepphest for meg og noen flere.

Takk for at jeg får bidra og holde på med dette. Takk for at dere tar meg godt imot og utfordrer meg og ber om mer! Derfor skriver jeg her i dag. For dere som jobber og dere som har BPA og vil at ansatte har det bra på lag med dere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *