Gratis verktøy til BPA-ordninger

Snakk om BPA – Vi har laget et gratis dialogverktøy som skal styrke søkere av BPA i dialogen med kommunene om BPA.

Bruk nettsiden alene eller sammen med saksbehandler: www.snakkombpa.no 

Veiledning
Vi gir gratis veiledning til alle. Ring 930 18 995.

Gratis opplæringsverktøy med Fagforbundet

Prøv gratis e-læring i BPA eller BPA- dialogkort som vi har vært med på å utvikle sammen med og for Fagforbundet. 

Lytt til Fagprat – en podcast for medlemmer i Fagforbundet. Marte Saugestad intervjuer Hege W. Larsen om BPA her.