Dagens sitat

Dagens sitat:
«Jeg er ikke redd for å miste jobben, jeg er redd for å gjøre en dårlig jobb.»

23.11.2020 hadde jeg dialog med en personlig assistent som reflekterte rundt det å være trygg på at en opptrer riktig i uforutsette situasjoner. F.eks. ved fare for liv og/eller helse.

Assistenten ble ikke tatt på alvor da hen ringte samarbeidende enheter i kommunen for å få hjelp. Både legevakt og hjemmesykepleie mente assistenten skulle håndtere situasjonen selv, men assistenten følte seg ikke trygg på å utføre oppgavene som oppstod akutt. Arbeidsleder var midlertidig ute av stand til å veilede i situasjonen.

Jeg syns denne assistenten opptrådte på en riktig måte, da hen overtalte andre aktører til å komme og bistå! «Jeg kan ikke gjøre denne oppgaven alene. Her trengs flere armer og faglig kunnskap ut over mine ferdigheter», insisterte hen.

En personlig assistent kan ikke bli ferdig utlært i alle livets hendelser, men vil trolig opptre rolig og trygg hvis arbeidsleder har vist vei ifht. plikter, rettigheter og muligheter.

F.eks. ved å gi god opplæring i enkeltprosedyrer, eller ved å trekke inn autorisert personell for å bistå i opplæringa. Da vil assistentene tilegne seg ferdigheter/ kvalifikasjoner og trygghet for sine oppgaver og ansvar som følger med i jobben.

Noen assistenter jobber med arbeidsledere som vet at de vil komme i situasjoner med f.eks. anfall, besvimelse, medisinsk behandling, utstyr som krever håndtering osv. Da er det nødvendig at arbeidsleder har trent assistenten opp i å håndtere slike situasjoner med roen i behold.

  • Hvem kontakter du? Hva er det lov å dele av informasjon med samarbeidende personell i slike situasjoner (et unntak fra taushetsplikten)? Hva og hvem skal ikke trekkes inn?

Med god opplæring, dialog og arbeidsledelse, trenger man verken bli redd for å miste jobben eller å gjøre en dårlig jobb for arbeidslederen sin.

Til slutt: – Bør samfunnets øvrige etater lære mer om BPA for å respektere arbeidslederens autonomi, og samtidig behandle assistenter respektfullt i situasjoner som krever et samarbeid?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *