Her er våre kursmoduler. Les mer om innholdet i modulene nedenfor før du bestiller kurs gjennom kontaktskjemaet nederst på siden.

Arbeidslederkurs:

Kursmodul 1 om i etablering av BPA og daglig drift, rettigheter, plikter, HMS, ledelse og kommunikasjon.

Kursmodul 2 med fordypning i arbeidsledelse, samarbeid, risikoanalyse, etiske dilemma, kultur på arbeidsplassen og konfliktforebygging.

Kursmodul 3 for arbeidsledere er et fordypningskurs med erfaringsutveksling mellom flere BPA-aktører.

Kursmodul 4 er et kurs for medarbeidsledere og fungerende arbeidsledere i BPA-ordninger.

Assistentkurs:

Kursmodul 1 for assistenter er et grunnkurs i BPA-ordningen, rolleavklaring, samarbeid, lovverk, rettigheter og plikter i yrket.

Kursmodul 2 for assistenter i kultur på jobb, etiske dilemma, motivasjon og kommunikasjon med arbeidsleder og -giver.

Kursmodul 3 for assistenter med erfaringsutveksling, gruppearbeid, etiske dilemma, rettigheter og plikter.

Kursmodul 4 er et kurs for assistenter som har en administrative oppgaver/et faglig ansvar for deler av BPA-ordninga.

Felleskurs:

Kursmodul 5 for arbeidsledere og assistenter er et kurs med fokus på felles forståelse og lojalitet, lederskap og verdisett

Kursmodul 6 er et kurs som handler om smittevern og førstehjelp i BPA.

Kursmodul 7 er førstehjelp og brannvernkurs, fokus på HMS, beredskap, samarbeid og sykemeldingsoppfølging.

Kursmodul 8 er et kurs for de som jobber med motivasjon og grenselandet mot tvang og makt i BPA.

Kurs for saksbehandlere og administrasjonen i kommunen

BPA-skolen og Omsorgsjuss AS har utviklet et eget 2-dagers kurs for saksbehandlere og administrasjonen i kommunen.

I BPA-skolen er det nå muligheter for å bestille kurs basert på kommunens samlede kompetanse og behov for opplæring i enkelte deler av BPA-ordninga. Vi anbefaler dessuten alle kommuner å benytte testverktøyet www.snakkombpa.no som er gratis for alle å bruke i BPA-saker. Her finner du informasjon om kommunens plikter og muligheter.

Om du ikke vet hvilken kursmodul du vil bestille, kan du lese mer om våre kursmoduler først, eller la det stå blankt så tar vi kontakt med deg.
Om du vet hvilken kalendermåned og uke dere ønsker kurs, skriv det her.
Valgfri informasjon.