Her kommer det informasjon og veiledning. Siden bygges i november 2020.

For informasjon om god veiledning i BPA-saker, se egen ressurs

Ressurser:

Helsedirektoratets opplæringshåndbok i BPA

Rundskriv om BPA:

Regelverk som påvirker saksbehandling av BPA, 2020:

Pasient- og brukerrettighesloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forvaltningsloven