Her har vi laget en ressursside for BPA-søknader. Vi anbefaler alle kommuner å sikre at det gis god informasjon om BPA på nettsider og i første møte med søker.

Se en lengre video med tips og råd her

Snakk om BPA!

Når kommunen skal veilede søkere om BPA kan det hende at man opplever at man snakker forbi hverandre. Derfor har vi laget et dialog-verktøy for søkere og kommunale saksbehandlere. Det kan benyttes gratis for å snakke om behov og muligheter søker har til å etablere en BPA-ordning.

Mer om testverktøyet

Testverktøyet er laget med sikte på å gi tilstrekkelig, god informasjon til søkeren om rettigheter.

Vidre gis mulighet for at søker kartlegger alene eller sammen med saksbehandler hvor mange timer i uka med assistanse og annen bistand som trengs.

Deretter blir testen rettet mot behovet for å brukerstyre assistansen, samt viljen og evnen til å lede en ordning selv eller med medarbeidsleder.

Til slutt vil testen gi informasjon om retten til opplæring i arbeidslederrollen og samarbeid med arbeidsgiver.

Hvor finnes verktøyet?

Dialogverktøyet finnes på nettsiden www.snakkombpa.no

Snakk om BPA Søker og saksbehandler

Kommunen må sørge for å informere korrekt om plikten til å tilby personlig assistanse

Etter Helse- og omsorgstjenesteloven §3-8 har kommunen plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Uavhengig av om søkeren omfattes av rettigheten i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d, eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som BPA. (www.helsedirektoratet.no).

Kommunens nettsider skal gi riktig informasjon om BPA! BPA-skolen erfarer at flere kommuner gir misvisende, mangelfull og feil informasjon om rettigheter og muligheter til å etablere BPA-ordninger. Andre er gode!

Hva skal til for å lykkes med BPA i kommunen?

Har kommunen vilje og evne til å sikre god veilending om BPA?

Vi i BPA-skolen reiser ut til mange kommuner og ser hvor viktig det er at det settes av tid og ressurser for at BPA skal være et reelt alternativ til øvrige tjenester i kommunen, der det også fungerer etter intensjonen. Det vi erfarer er at det kan jobbes med kultur, ledelse, budsjetter, kompetanse og vilje til BPA for at det skal satses på og fungere godt.

Kultur

Dette handler om å skape en god kultur i kommunen der BPA fremsnakkes og kunnskap søkes, der det gis rom for erfaringsutveksling og ressurser settes av til at den som skal følge opp enkeltordninger har kapasitet til dette.

Kunnskap

Det handler også om kunnskap om BPA og erfaring med BPA. Det er ikke rart at Rokkansenterets rapport om rettighetsfestingens betingede suksess hadde kategorier som «aldri-kommuner» og «alltid-kommuner». For hva er det som ofte bidrar til at folk tør å gjøre noe nytt? Jo, både kunnskap og nedbygging av motvilje eller usikkerhet for om det kan fungere. Jo mer kunnskap og erfaring en kommune etablerer i sin stab – jo mer vilje til å tildele BPA vil det antageligvis også bli. Søk til nabokommunen, erfarne BPA-aktører, bestill kurs og ta eierskap til BPA-verktøyet lokalt.

Veiledning og dialog

kommunens veiledning til søkere som vil ha BPA kan gjennomføres med dialogverktøyet www.snakkombpa.no som er utviklet av Marianne Skattum og Hege Weimand Larsen.

Vilje og evne

Vi i BPA-skolen har møtt så utrolig mange flotte kommunale BPA-ordninger der det fungerer som det skal og vi heier på alle som vil være med på å sikre at BPA får et skikkelig fotfeste.

Ressurser:

Helsedirektoratets opplæringshåndbok i BPA

Rundskriv om BPA:

Regelverk i saksbehandling av BPA, 2020:

Pasient- og brukerrettighesloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forvaltningsloven