Kirsti Cath Dahle (1960-2015)

Hun var en av de første i Østfold som fikk BPA og var en av få i Norge som både var arbeidsleder og arbeidsgiver for sine assistenter.

Likeperson

Kirsti var en god og tydelig leder. En likeperson for mange som møtte henne i rollen som rådgiver, kursleder og arbeidsgiver i hennes eget firma – OptimalAssistanse AS.

page64image7280
Kirsti og Hege etter et kurs for NHF i 2014

«Ryggretterskolen»

Kirsti jobbet for å belyse det at mange trenger en «ryggretterskole» der man får tro på seg selv.

– Hvis ingen forventer noe av deg, hva skjer da med ditt selvbilde?

«Du må være sulten på ansvar» 

sa Kirsti til dem som vurderte å lede en BPA-ordning, og selv var hun svært sulten på å leve livet sitt på egne premisser.

Les en spennende avisartikkel om Kirsti her.

Språklig påvirkning på samfunnets barrierer

Kirsti var opptatt av språkets påvirkningskraft for hvordan vi møter hverandre i samfunnet. Hun drev siden Independent Living. 

Kirsti var ikke opptatt av diagnose jf. medisinsk modell, men av at vi alle har ulike evner og behov – oppsummert i begrepet «funksjonsulikhet» som jeg mener er et tankevekkende og godt ord. Samfunnet må ha rom for vår unikhet og ulikhet.

Kirsti i dialog med kursdeltaker

Assistentenes utdanning

Kirsti og jeg var enige om at personlige assistenter burde få økt mulighet til å utvikle seg i sin rolle, og vårt mål var å skape en fagutdanning. Dette målet jobber vi fortsatt for i BPA-skolen. Kirsti kalte sine assistenter for «flerfaglærte» i stedet for ufaglærte. Dette handler også om respekt og holdninger i ordvalgene våre!

Slik forstod jeg Kirsti –

Hun er fortsatt en stor inspirasjon for opplæringa og måten vi møter andre mennesker på, i BPA-skolen.