BPA-skolen

Det grønne eplet er vår logo. Symbolikken er liv, lære og verdien i å etablere noen universelle sannheter om BPA. Livet er her og nå, det eies av hvert enkelt menneske som skal lede sine personlige assistenter i å utføre sine oppgaver på en god måte. Læren kan først og fremst skje mellom arbeidslederen og assistentene i de rammene de gis av kommunen og arbeidsgiver. Samtidig kan vi gjennom BPA-skolen gi en arena for utforskning og erfaringsutveksling.

Vi ønsker å være med på å samskape gode BPA-ordninger for alle involverte parter. Det kan handle om myndighetenes føringer, kulturen på arbeidsplassen, verdiene hos arbeidsgiver, konsesjoner, vedtak, ledelse, arbeidstidsordninger, relasjonelle forhold, etiske spørsmål og mye mer!

På kurs forstår og utfordrer vi oss selv og feltet vi er i. Vi skriver i dag en erfaringsbasert fagbok om BPA for alle, som er utsatt inntil utvalget som skal forbedre BPA-ordninga er ferdige med sitt arbeid i 2021.

Organisasjonsnummer 912055191

Våre kursledere og samarbeidspartnere


Hege Weimand Larsen, rektor hos BPA-skolen

Hege Weimand Larsen: – Jeg startet BPA-skolen i 2013 med mål om å bidra til at alle får god opplæring og økt mulighet til å samarbeide godt i BPA-ordningene. 

Har jobbet tidligere i åtte år som personlig assistent og i hjemmebaserte tjenester. Har en bachelorgrad i personal, – arbeids, – og organisasjonspsykologi (2006) og en mastergrad i «funksjonshemming og samfunn» med fokus på BPA-ordningen i masteroppgaven (2010).

Jeg har lenge vært opptatt av opplæring og erfaringsutveksling i BPA. Mine første BPA-kurs holdt jeg internt for Norges Handikapforbund som organisasjonskonsulent i 2011. Der inviterte jeg med meg Kirsti cath Dahle, som selv hadde BPA og kunne vise vei for andre.  Jeg lærte jeg mye i perioden jeg jobbet i NHF, som gjorde meg rustet til å ta på meg en ny oppgave i 2013.

BPA-skolen ble startet opp i 2013 og jeg har siden holdt kurs og foredrag for arbeidsledere, assistenter, politikere, ledere og saksbehandlere. Jeg blir svært motivert av de gode tilbakemeldingene og at mange ønsker samarbeid og mer opplæring. Ikke minst lærer jeg mye selv av dere jeg møter på veien!

page64image7280

BPA-skolen inngikk et samarbeid med Kirsti Cath Dahle i OptimalAssistanse AS i 2014, etter at vi hadde gjort et prosjekt sammen i hennes firma. Kirsti var en god mentor for meg. Kirsti gikk bort i 2015. Vi hadde ambisjoner om være med på å utvikle BPA-opplæringa i Norge, noe som BPA-skolen fortsatt strekker seg mot, sammen med flere andre samarbeidspartnere. Kirsti hadde kloke tanker vi bygger videre på. Les vår minneside om Kirsti Cath Dahle her.

Samarbeidspartnere

Fagforbundet

Prøv gratis e-læring i BPA eller BPA- dialogkort som vi har vært med på å utvikle sammen med og for Fagforbundet. 

Lytt til Fagprat – en podcast for medlemmer i Fagforbundet. Marte Saugestad intervjuer Hege W. Larsen i en podcastepisode om BPA her

Marianne Skattum

Marianne er daglig leder i Omsorgsjuss AS og kursholder på flere av saksbehandlingskurs som Omsorgsjuss leverer. Hun er jurist og har i mer enn 20 år arbeidet med helse- og omsorgsrett og forvaltningsrett som sitt spesialområde. Hun har i flere år arbeidet som rådgiver i Sosial- og helsedepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet, der hun bl.a. hadde ansvaret for regelverk om BPA. Hun har holdt kurs om saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, herunder spesialkurs om BPA i en årrekke. I 2017 utviklet vi et nytt kurs i saksbehandling sammen.

Marianne er en saklig, tydelig, rettferdig og morsom kursleder, som det er utrolig givende å samarbeide med. Marianne skal nå lede et offentlig utvalg som skal forbedre BPA-ordninga mot oktober 2021.

Ørjan Grut

Ørjan er arbeidsleder og kan stille som erfaren arbeidsleder/likeperson for deltakere som er med på våre kurs lokalt for arbeidsledere. Han er ansatt i Omsorgsjuss AS, der han også er med som kursleder for saksbehandlere. Ørjan har gode tilbakemeldinger fra deltakerne og fyller en viktig rolle på disse kursene!

Ørjan skriver selv at han ble ryggmarg-skadet etter en ulykke i 1999, og har brukt elektrisk stol siden da. Han har etter avsluttet rehabiliteringsopphold på Sunnaas sykehus vært arbeidsleder i sin egen BPA-ordning i 17 år, og har lang erfaring fra ledelse og opplæring av assistenter. I tillegg til å holde kurs, arbeider Ørjan frivillig i foreningen Sjøen for alle, SJØEN FOR ALLE logoen organisasjon som arrangerer båtturer i Oslofjorden som er tilgjengelige for alle. Han har i 12 år vært medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Bydel Gamle Oslo.

Birthe Lundestad Høier,

Kursleder og faglig samarbeidspartner for BPA-skolen. Tidligere personlig assistent, hjelpepleier og siden utdannet vernepleier, med bred erfaring fra både skole, miljøarbeid, opplæring av assistenter i skole og familieveiledning. Jobber med endringsprosesser i dag i selskapet Mentoris. Har god kapasitet til å finne løsninger i et felt uten oppgåtte stier. Birthe kan i tillegg til å holde kurs, reise ut og veilede.  Birthe har en etisk ryggrad som inspirerer til godt samarbeid!

Vegard Roalkvam Larsen er kursleder for oss i BPA-ordninger hvor det er viktig at de ansatte har kompetanse om selvbestemmelse og regelverket som regulerer bruk av tvang og makt. Vegard har god kompetanse om hvordan vi kan jobbe forsvarlig i ordninger der det er vedtak om tvang og makt, for å unngå bruk av nettopp tvang og makt og har svært gode tilbakemeldinger fra kurs og oppdrag.

Anne Elisabeth Frogner
Har mange års erfaring som medarbeidsleder i en BPA-ordning.

Anne mener relevant og metodisk opplæring om BPA er viktig og helt nødvendig for å lykkes i rollen som arbeidsleder og for å utvikles i rollen som personlig assistent. Anne er utdannet sosionom.

– Årlige oppfølgingskurs og workshops burde vært obligatorisk, sier Anne.

Anne innehar god kunnskap om relevant regelverk og alternative arbeidstidsordninger. Hun har ledet et team på 8 assistenter i flere år sammen med hovedpersonen som har assistenter i sitt liv. I BPA-skolen holder Anne kurs for personlige assistenter og arbeidsledere. Hun har svært gode evalueringer fra deltakerne! 

Stian Orm

Stian Orm

Konsulent for autismekonsult. Har tidligere jobbet med undervisning hos høgskolen i Østfold, og Åsebråten barne – og ungdomspsykiatriske klinikk.

Stian har fått Benedictes minnespris for sitt arbeid med å øke kunnskapen om autisme og Aspergers. Stian har utdanning i psykologi med fordypning i utviklingspsykologi og spesialpedagogikk som støttefag. Stians faglige interesser er spesielt i kognitive forklaringsmodeller for autisme og deres implikasjoner på sosial samhandling, metoder for å øke sosial kompetanse og selvforståelse hos barn og unge med autisme og det “autistiske perspektiv” i utformingen av tiltak og tjenester.

Stian har du kanskje sett sammen med Jon Arne Løkke? De har inspirert mange med sine foredrag. Stian har en unik erfaringskompetanse som du kan benytter deg av i BPA-ordninger der det er interessant. Og i større foredrag for dere som ønsker et kurs med fokus på tematikk som skole, oppvekst og mestring.

Mette Lise Bredholt Meland er adjunkt for helse- og omsorgsfag, utdannet helsesøster og kursleder i førstehjelp, kommunikasjon, sårbehandling, hygiene mm. Mette er en fantastisk formidler som byr på seg selv og har selvironi. Hun tar ofte med deltakerne i praktiske oppgaver, f.eks. ved å vise hvordan en skal vaske hender helt rene, dramatiserer situasjoner som krever et faglig blikk.

 

Blant annet er hun god å ha med hvis en vil lære om forflytningsteknikk, kommunikasjon og håndtering av krevende situasjoner. BPA er først og fremst å anse som et serviceyrke som er basert på forståelsen og respekten for at folk flest kan lede sitt eget tjenestetilbud. Samtidig ser vi i BPA-skolen at BPA kan være en god blanding av «helse, omsorg og service», der både arbeidsleder og assistenter kan ha nytte av å kjenne til grunnleggende teknikker og teori fra helse- og omsorgsfeltet som BPA i dag er lovregulert i.

Målet må være at kompetansen og ferdighetene vi tilegner oss fra helsefaglige aktører ikke skal vippe oss av pinnen og glemme brukerstyringsfokuset. BPA-skolen vil alltid balansere fag med grunnleggende forståelse av BPA.

Line Holtberget er rådgiver i Stiftelsen Norsk brannvernforening. Holder skreddersydde brannvernkurs som passer for BPA-ordninger. Viktig del av HMS-arbeidet i BPA og kursleder brenner virkelig for temaet! Line kan holde en del av BPA-kurs lokalt i flere av modulene våre. Line bruker 2 timer på å gi en innføring i brannvern. Line er utrolig dyktig, engasjert og faglig sterk, med erfaring fra både brannvern og beredskap i brannvesenet.

Vi har mange års erfaring med å holde kurs for alle BPA-aktører