Siden 2013 har vi utforsket BPA med dere og får svært gode tilbakemeldinger!

Kurs 5. mai Trivsel i BPA-ordninga!

For hvem: arbeidsledere og assistenter

Når: 30. april, klokka 10-1430 (pause 30 minutter klokka 12:00)

Pris: 1.500,- pr. deltaker

* snakk med arbeidsgiver eller fagforening om dekning av kursavgiften

Innhold: Trivselstiltak i BPA-ordninga – dette kurset har svært gode tilbakemeldinger som interessante og nyttige kurs.

Metode: Kurset skifter mellom forelesning, gjennomgang av verktøy for å jobbe med kultur- og risikoanalyse, samt erfaringsutveksling og diskusjon

Forelesere: Hege Weimand Larsen og en av våre erfarne arbeidsledere

Åpent for påmelding med frist 30. april

Blir kurset noe av? (kunngjøres når påmeldinger kommer)

Påmeldingsskjema

Skriv fornavn og etternavnet ditt her
Skriv en en e-post som vi kan sende deg lenke til nettkurset.
Skriv dato og tittel på nettkurset du melder deg på

Kurs 7. mai «Rettigheter, plikter og muligheter i BPA»

For hvem: Arbeidsledere og personlige assistenter

Når: 7. mai klokka 10-1430 (med pause 30 minutter klokka 12.00)

Pris: 1.500,- pr. deltaker

* snakk med arbeidsgiver eller fagforening om dekning av kursavgiften

Innhold: En gjennomgang av regelverk og muligheter. Vi øver opp egen refleksjon rundt de føringer som påvirker våre rettigheter, plikter og muligheter til å skape gode BPA-ordninger. Kurset har svært gode tilbakemeldinger!

Metode: Vi veksler mellom forelesning, refleksjonsoppgaver og dialog

Forelesere: Hege Weimand Larsen og en av våre erfarne arbeidsledere

Påmeldingsfrist 30. april

Blir kurset noe av? (annonseres når påmeldinger kommer inn)

Påmeldingsskjema

Skriv fornavn og etternavnet ditt her
Skriv en en e-post som vi kan sende deg lenke til nettkurset.
Skriv dato og tittel på nettkurset du melder deg på

Gratis nettmøte om BPA – for alle!

Når: 10. mai arrangerer vi et åpent gratis nettmøte om BPA klokken 13-15!

Innhold: Det blir mulighet til å dele meninger og erfaringer eller lytte til foreleser. Målet er å bidra til økt fellesskap, eierskap til BPA-ordninga og erfaringsutveksling mellom arbeidsledere og personlige assistenter.

Skriv inn spørsmål til oss før kurset i påmeldingsskjemaet nedenfor. Påmeldingsfrist 1. mai

Meld deg på:

Skriv fornavn og etternavnet ditt her
Skriv en en e-post som vi kan sende deg lenke til nettkurset.
Skriv dato og tittel på nettkurset du melder deg på

Kursmodul 1 og 2 for personlige assistenter og kursmodul 1 og 2 for arbeidsledere kommer i juni! Følg med!

Til kursbestiller

A) Privatpersoner

BPA-skolen har kurs på nett som alle kan melde seg på. Hvis du er personlig assistent eller arbeidsleder, ta kontakt med din arbeidsgiver for å avklare hvem som betaler kursavgiften.

B) Kommuner og leverandører

Våre kurs kan bestilles «hjem» til kommunen eller leverandør som nettkurs for deres deltakere: assistenter, arbeidsledere, saksbehandlere og ledere.

Her finner du alle våre kursmoduler og bestillingsskjema

Hvem betaler kursavgiften?

Kommunen betaler for kursene for sine aktører. Kommunen har plikt til å sikre tilstrekkelig opplæring til alle som skal lede og yte tjenester i en BPA-ordning.

Søk tilskudd hos Statsforvalter

Kommunen søker midler til opplæring hos Statsforvalteren, som regel medio april. Bruk midlene til å sikre opplæring i alle deres BPA-ordninger.

Leverandør?

Når en BPA-leverandør er arbeidsgiver for en BPA-ordning, har dere avtale med kommunen om å sikre opplæringen. Kontakt leverandør dersom kommunen vil tilby kurs til arbeidsledere og assistenter ansatt hos leverandør, gjennom kurs i BPA-skolen.

Som assistent og arbeidsleder kan du kontakte både kommunen, Fagforening og leverandør for å be om dekning av kursavgiften.

Hva er nytten av våre kurs?
  • Saksbehandlere og arbeidsgiver må kjenne til BPA-ordningen for å kunne informere og veilede alle som søker om BPA og etablere gode vilkår for daglig drift. Lovverk og ideologi er viktige momenter å få innsikt i.
  • Arbeidsleder har rett og plikt til opplæring i sin rolle, har nytte av kurs og veiledning fra andre som har erfaring med BPA. Mange lærer å lede med tida, men kan trenge en innføring i muligheter, ansvar og rettigheter.
  • Personlige assistenter har også rett og plikt til å få tilstrekkelig opplæring i sine oppgaver. Prinsipielt skal assistenter først og fremst få opplæring av arbeidsleder. I tillegg er det mye felles nytte i å ha kurs for assistenter.

Vi har vært innleid på Fagforbundets gratis BPA-webinarer for personlige assistenter:

ENDELIG!!! Jeg har ventet så lenge på en arena som dette!

– Personlig assistent på digital BPA-kafé i Viken, 2020

Vi har møtt så engasjerte assistenter og arbeidsledere med så mye på hjertet! Velkommen til medlemmer og ikke-medlemmer som vil bli med og snakke om hva vi i fellesskap kan løfte fram i BPA-bransjen.

Digitale BPA-kaféer

Følg med på Fagforbundets lokale digitale BPA-kafeer og nettkurs sammen med BPA-skolen denne våren. Datoer finner du nedenfor:

26. april blir det BPA-kafé i Viken klokken 17:30-19:00

PÅMELDING HER

15. juni blir det digital fagdag i Fagforbundet Hordaland med tema Risikoanalyse.

Kontakt din lokale forening for å melde deg på. Gratis deltakelse for alle medlemmer og ikke-medlemmer.