Siden 2013 har vi utforsket BPA med dere og får svært gode tilbakemeldinger!

Kurs 6. desember Trivsel i BPA-ordninga!

For hvem: arbeidsledere og personlige assistenter

Når: klokka 10-14.30

Pris: 1.000,- pr. deltaker

* snakk med arbeidsgiver eller fagforening om dekning av kursavgiften

Innhold: Trivselstiltak i BPA-ordninga – dette kurset har svært gode tilbakemeldinger som interessante og nyttige kurs.

Metode: Kurset skifter mellom forelesning, gjennomgang av verktøy for å jobbe med kultur- og risikoanalyse, samt erfaringsutveksling og diskusjon

Forelesere: Hege Weimand Larsen og en av våre erfarne arbeidsledere

Åpent for påmelding med frist 20. november

Blir kurset noe av? (kunngjøres når påmeldinger kommer)

Påmeldingsskjema

Skriv fornavn og etternavnet ditt her
Skriv en en e-post som vi kan sende deg lenke til nettkurset.
Skriv dato og tittel på nettkurset du melder deg på

Kurs 10. desember «Rettigheter, plikter og muligheter i BPA»

For hvem: Arbeidsledere og personlige assistenter

Når: klokka 10-1430 (med pause 30 minutter klokka 12.00)

Pris: 1.000,- pr. deltaker

* snakk med arbeidsgiver eller fagforening om dekning av kursavgiften

Innhold: En gjennomgang av regelverk og muligheter. Vi øver opp egen refleksjon rundt de føringer som påvirker våre rettigheter, plikter og muligheter til å skape gode BPA-ordninger. Kurset har svært gode tilbakemeldinger!

Metode: Vi veksler mellom forelesning, refleksjonsoppgaver og dialog

Forelesere: Hege Weimand Larsen og en av våre erfarne arbeidsledere

Påmeldingsfrist 20. november

Blir kurset noe av? (annonseres når påmeldinger kommer inn)

Påmeldingsskjema

Skriv fornavn og etternavnet ditt her
Skriv en en e-post som vi kan sende deg lenke til nettkurset.
Skriv dato og tittel på nettkurset du melder deg på

Kurs 15. desember «Arbeidsledelse oppfriskning»

For hvem: Arbeidsledere med erfaring i BPA-ledelse

Når: klokka 10-1430

Pris: 1000,- pr. deltaker

Innhold: Vi jobber med erfaringsutveksling og caser som kan få fram muligheter, veivalg og utfordringer som er unike for BPA-ledelse. Hvilke rammer styrker muligheten til å lykkes med BPA? Hva kan vi lære av myndighetsføringer, regelverket, erfaringsrapporter, forskning og egne erfaringer?

Metode: Vi lytter til erfaringer fra våre veiledere i BPA-skolen, som selv har BPA og veksler mellom forelesning, diskusjoner og oppgaver.

Forelesere: Hege Weimand Larsen og en eller flere av våre veiledere

Påmeldingsfrist: 25. november

Påmeldingsskjema:

Skriv fornavn og etternavnet ditt her
Skriv en en e-post som vi kan sende deg lenke til nettkurset.
Skriv dato og tittel på nettkurset du melder deg på

Til kursbestiller

A) Privatpersoner

BPA-skolen har kurs på nett som alle kan melde seg på. Hvis du er personlig assistent eller arbeidsleder, ta kontakt med din arbeidsgiver for å avklare hvem som betaler kursavgiften.

B) Kommuner og leverandører

Våre kurs kan bestilles «hjem» til kommunen eller leverandør som nettkurs for deres deltakere: assistenter, arbeidsledere, saksbehandlere og ledere.

Her finner du alle våre kursmoduler og bestillingsskjema

Hvem betaler kursavgiften?

Kommunen betaler for kursene for sine aktører. Kommunen har plikt til å sikre tilstrekkelig opplæring til alle som skal lede og yte tjenester i en BPA-ordning.

Søk tilskudd hos Statsforvalter

Kommunen søker midler til opplæring hos Statsforvalteren, som regel medio april. Bruk midlene til å sikre opplæring i alle deres BPA-ordninger.

Leverandør?

Når en BPA-leverandør er arbeidsgiver for en BPA-ordning, har dere avtale med kommunen om å sikre opplæringen. Kontakt leverandør dersom kommunen vil tilby kurs til arbeidsledere og assistenter ansatt hos leverandør, gjennom kurs i BPA-skolen.

Som assistent og arbeidsleder kan du kontakte både kommunen, Fagforening og leverandør for å be om dekning av kursavgiften.

Hva er nytten av våre kurs?
  • Saksbehandlere og arbeidsgiver må kjenne til BPA-ordningen for å kunne informere og veilede alle som søker om BPA og etablere gode vilkår for daglig drift. Lovverk og ideologi er viktige momenter å få innsikt i.
  • Arbeidsleder har rett og plikt til opplæring i sin rolle, har nytte av kurs og veiledning fra andre som har erfaring med BPA. Mange lærer å lede med tida, men kan trenge en innføring i muligheter, ansvar og rettigheter.
  • Personlige assistenter har også rett og plikt til å få tilstrekkelig opplæring i sine oppgaver. Prinsipielt skal assistenter først og fremst få opplæring av arbeidsleder. I tillegg er det mye felles nytte i å ha kurs for assistenter.

Vi har vært innleid på Fagforbundets gratis BPA-webinarer for personlige assistenter:

ENDELIG!!! Jeg har ventet så lenge på en arena som dette!

– Personlig assistent på digital BPA-kafé i Viken, 2020

Vi har møtt så engasjerte assistenter og arbeidsledere med så mye på hjertet! Velkommen til medlemmer og ikke-medlemmer som vil bli med og snakke om hva vi i fellesskap kan løfte fram i BPA-bransjen.

Digitale BPA-kaféer

Følg med på Fagforbundets lokale digitale BPA-kafeer og nettkurs sammen med BPA-skolen denne våren. Datoer finner du nedenfor

28. september blir det BPA-kafé i Fagforbundet Rogaland, i Stavanger

4. november blir det digital BPA-kafé i Fagforbundet Viken

16. november er det digitalt fagseminar i Fagforbundet Viken

7. desember BPA-kafé i Fagforbundet Viken

Kontakt din lokale forening for å melde deg på. Gratis deltakelse for medlemmer og ikke-medlemmer.