BPA-skolens nye kurspakke for kommunen i 2021 er nettbasert!

Til kursbestiller

Kommunen bestiller kurs eller hele kurspakken over til deres arbeidsledere og personlige assistenter. Saksbehandlere og rådgivere i kommunen kan bestille egne kurs lokalt eller bli med i kurspakken nevnt i videoen over.

Bruk knappene for å bestille kurs

Hvem betaler kursavgiften?

Kommunen betaler for kursene. Kommunen har plikt til å sikre at tilstrekkelig opplæring er gitt til alle som skal lede og yte tjenester i en BPA-ordning.

Søk tilskudd hos Statsforvalter

Hvert år kan kommunen søke midler til opplæring hos Fylkesmannen (Ny tittel 2021: Statsforvalter). Det er som regel frist medio april i hvert fylke. Bruk midlene til å sikre opplæring i alle deres BPA-ordninger.

Leverandør?

Når en BPA-leverandør er arbeidsgiver for en BPA-ordning, har de avtale med kommunen om å sikre opplæringen. Kontakt leverandør dersom kommunen vil tilby kurs til lokale arbeidsledere og assistenter ansatt hos leverandør, gjennom kurs i BPA-skolen.

Som assistent og arbeidsleder kan du kontakte både kommunen, Fagforening og leverandør for å be om dekning av kursavgiften.

Hva er nytten av våre kurs?
  • Saksbehandlere og arbeidsgiver må kjenne til BPA-ordningen for å kunne informere og veilede alle som søker om BPA og etablere gode vilkår for daglig drift.
  • Arbeidsleder har rett og plikt til opplæring i sin rolle, har nytte av kurs og veiledning fra andre som har erfaring med BPA.
  • Personlige assistenter har også rett og plikt til å få tilstrekkelig opplæring i sine oppgaver. Prinsipielt skal assistenter først og fremst få opplæring av arbeidsleder.

Vi har vært innleid på Fagforbundets gratis BPA-webinarer for personlige assistenter:

ENDELIG!!! Jeg har ventet så lenge på en arena som dette!

– Personlig assistent på digital BPA-kafé i Viken, 2020

Vi har møtt så engasjerte assistenter med så mye på hjertet! Velkommen til medlemmer og ikke-medlemmer som vil bli med og snakke om hva vi i fellesskap kan løfte fram i BPA-bransjen. Webinarer ut året, står nedenfor:

Agder, 11. februar 17-19 meld deg på via lokal forening i Fagforbundet
 
Påmelding via din lokale Fagforening.