Vi i BPA-skolen ønsker å bidra til trygg etablering av BPA-ordninger og daglig drift der arbeidsleder og personlige assistenter har et godt samarbeid.

Derfor har vi opprettet flere ressurssider for de fleste aktører i en BPA-ordning nedenfor. Vi har også laget en ressursside om korona. Ta kontakt om det er noe vi kan hjelpe til med i form av opplæring og veiledning.

Utvalg skal forbedre BPA-ordningen

Et offentlig nedsatt utvalg skal utrede og komme med forslag til forbedring av BPA-ordningen, fram mot juni 2021. Her kan du lese om utvalget og komme med innspill.