Her er våre kursmoduler. De kan i 2020 som følge av situasjonen med korona gjennomføres som nettkurs, ved å bestille hos hege@bpa-skolen.no for inntil 30 deltakere i Teams.

Arbeidslederkurs:

Kursmodul 1 om i etablering av BPA og daglig drift, rettigheter, plikter, HMS, ledelse og kommunikasjon.

Kursmodul 2 med fordypning i arbeidsledelse, samarbeid, risikoanalyse, etiske dilemma, kultur på arbeidsplassen og konfliktforebygging.

Kursmodul 3 for arbeidsledere er et fordypningskurs med erfaringsutveksling mellom flere BPA-aktører.

Kursmodul 4 er et kurs for medarbeidsledere og fungerende arbeidsledere i BPA-ordninger.

Assistentkurs:

Kursmodul 1 for assistenter er et grunnkurs i BPA-ordningen, rolleavklaring, samarbeid, lovverk, rettigheter og plikter i yrket.

Kursmodul 2 for assistenter i kultur på jobb, etiske dilemma, motivasjon og kommunikasjon med arbeidsleder og -giver.

Kursmodul 3 for assistenter med erfaringsutveksling, gruppearbeid, etiske dilemma, rettigheter og plikter.

Kursmodul 4 er et kurs for assistenter som har en administrative oppgaver/et faglig ansvar for deler av BPA-ordninga.

Felleskurs:

Kursmodul 5 for arbeidsledere og assistenter er et kurs med fokus på felles forståelse og lojalitet, lederskap og verdisett

Kursmodul 6 er et kurs som handler om smittevern og førstehjelp i BPA.

Kursmodul 7 er førstehjelp og brannvernkurs, fokus på HMS, beredskap, samarbeid og sykemeldingsoppfølging.

Kursmodul 8 er et kurs for de som jobber med motivasjon og grenselandet mot tvang og makt i BPA.

Kurs for saksbehandlere og administrasjonen i kommunen

BPA-skolen og Omsorgsjuss AS har utviklet et eget 2-dagers kurs for saksbehandlere og administrasjonen i kommunen.

OBS! I 2020-2021 er Marianne Skattum i Omsorgsjuss AS opptatt med å lede et offentlig utvalg som skal se på forbedringsmuligheter i BPA-ordningen. Dette innebærer at vi har valgt å utsette våre felleskurs i denne tiden. Kommunen kan likevel bestille et dagskurs med Hege Weimand Larsen i BPA-saksbehandlingsregler og drift. Omsorgsjuss kan gi grunnkurs i saksbehandling og for kurs viderekomne.

I BPA-skolens er det nå muligheter for å bestille kurs basert på kommunens samlete kompetanse og behov for opplæring i enkelte deler av BPA-ordninga. Vi anbefaler dessuten alle kommuner å benytte testverktøyet www.snakkombpa.no som er gratis for alle å bruke i BPA-saker. Her finner du informasjon om kommunens plikter og muligheter.