Bilde av tablet og bøker

Til kursbestiller

Kommunen bestiller kurs til sine saksbehandlere, arbeidsledere og personlige assistenter. Om du er assistent eller arbeidsleder og ønsker kurs, ta kontakt med din kommune eller leverandør. Deretter avtales det med BPA-skolen om dere skal få et lokalt skreddersydd kurs eller om du skal meldes på et åpent nettkurs.

BPA-skolen

Vi vil bidra til at BPA-ordninga fungerer godt for alle parter. Derfor tilbyr vi arenaer for refleksjon, erfaringsutveksling og påfyll av kompetanse.

– Hege Weimand Larsen

Nettkurs og valgmuligheter i BPA-skolen

Som følge av koronapandemien tilbyr vi nettkurs på to måter i 2020. Trykk på knappene nedenfor, så vil du se hvilke nettkurs vi setter opp i BPA-skolen og hvilke moduler som kan bestilles lokalt for deg/dere.

Hvem betaler kursavgiften?

Kommunen betaler for kursene, med opplæringstilskudd fra Fylkesmannen. Kommunen har plikt til å sikre at tilstrekkelig opplæring er gitt til alle som skal lede og yte tjenester i en BPA-ordning.

Når en BPA-leverandør er arbeidsgiver for en BPA-ordning, har de avtale med kommunen om å sikre opplæringen. Om du ønsker kurs i BPA-skolen, kontakt arbeidsgiver om kursavgift og dine muligheter til å delta.

Hva er nytten av et kurs?
  • Saksbehandlere og arbeidsgiver må kjenne til BPA-ordningen for å kunne informere og veilede alle som søker om BPA og etablere gode vilkår for daglig drift.
  • Arbeidsleder har rett og plikt til opplæring i sin rolle, har nytte av kurs og veiledning fra andre som har erfaring med BPA.
  • Personlige assistenter har også rett og plikt til å få tilstrekkelig opplæring i sine oppgaver. Prinsipielt skal assistenter først og fremst få opplæring av arbeidsleder.

Hege Weimand Larsen har vært innleid på Fagforbundets gratis BPA-webinarer for personlige assistenter i høst.

ENDELIG!!! Jeg har ventet så lenge på en arena som dette!

– Personlig assistent på digital BPA-kafé i Viken, 2020

Vi har møtt så engasjerte assistenter med så mye på hjertet! Velkommen til medlemmer og ikke-medlemmer som vil bli med og snakke om hva vi i fellesskap kan løfte fram i BPA-bransjen. Webinarer ut året, står nedenfor:

Viken, 10.11 kl 17-1830 (digital BPA-kafé)
Viken, 23.11 kl 10-12 (webinar)
Vestland, 24.11 kl 17-19 (webinar taushetsplikt i BPA)
Rogaland, 02.12 kl 10-12 (webinar)
Rogaland, 02.12 kl 17-19 (webinar)
Viken, 07.12 kl 17-1830 (digital BPA-kafé)
Innlandet, 11.12 kl 10-12 (webinar)
 
Påmelding via din lokale Fagforening.